Info

Op dit oudercontact kan u een afspraak maken met de klasleerkracht en/of therapeuten van uw kind. De individuele vorderingen van uw kind worden besproken. Inschrijven voor deze avond is verplicht, uw zoon/dochter krijgt hiervoor tijdig een inschrijvingsstrookje mee naar huis. De klasleerkracht zal dan met u een concrete afspraak maken.

Klassen

Stokstaartjes Dassen Vossen juf Jolien (trajectklas) juf Saskia juf Alda (structuurklas) juf Martine juf Tessa (Kraaiennest) Mieren Arenden Mollen (structuurklas) meester Frank (structuurklas) juf Carla Uilen Wasberen Hazen juf Kristel en juf Fanny Alpaca's