Aanbod types

Onze school is een gesubsidieerde vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod. Tevens is onze school ook een vestigingsplaats type 9 vanuit VIBO De Brem BKLO te Oud-Turnhout. 


Op onze school neemt zorg een zeer centrale plaats in. We bieden onderwijs en zorg op maat aan voor onze leerlingen en proberen een passend antwoord te vinden op de ondersteuningsbehoefte van elke leerling (bvb. op leerinhoudelijk, gedragsmatig, sociaal-emotioneel vlak,…).