• Onze orthopedagogen dragen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten bij individuele hulpvragen van kinderen. 
  • Wanneer kinderen het op socio-emotioneel gebied moeilijk hebben, kunnen zij hier terecht voor extra ondersteuning en begeleiding. 
  • Als meer gespecialiseerde hulp nodig is, gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte hulpverlener.

Wie?