Ziek?


Ziek of afwezig ?

Bij elke afwezigheid moet u de school verwittigen.   Als uw kind met de schoolbus komt is het ook belangrijk dat u de busbegeleiding op de hoogte brengt.


Wat als je kind ziek is?

  • Is je kind 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende maar wel verplicht.  Zo’n briefje kan je als ouder 4 keer per schooljaar schrijven.  Vanaf de 5de keer is een doktersbriefje verplicht.
  • Is je kind langer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan is een briefje van de dokter altijd verplicht.

 

Wat als ik met mijn kind op consultatie moet?

  • Consultaties, bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.  

 

Wat te doen bij gewettigde afwezigheid?

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.  Bijvoorbeeld bij een overlijden, een feestdag die bij je geloof hoort, oproeping voor de rechtbank: 

  • Verwittig de school vooraf van deze afwezigheid.
  • Bezorg de school een officieel document of verklaring van afwezigheid.

 

Bij welke afwezigheden heb ik toestemming nodig van de directie?

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn.  

Bijvoorbeeld: bij een rouwperiode, een revalidatie of persoonlijke redenen.

  • Bespreek dit op voorhand met de directie.

 

Vroeger op vakantie?

Er zal nooit toestemming gegeven worden om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren.

 

Problematische afwezigheden

De school verwittigt de ouders bij elke niet-gewettigde afwezigheid.  Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden, moet de school het CLB contacteren.