Leerlingenvervoer

Met de schoolbus:

De school organiseert gratis leerlingenvervoer voor rechthebbende leerlingen.  Voor een vlot verloop hebben we hiervoor ook enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Bij afwezigheid van uw kind altijd de busbegeleiding verwittigen.
 • Kinderen rijden nooit éénmalig mee met een andere bus.
 • Het busvervoer is voorzien tussen de deur van de school en de woonplaats.  Soms is het wel nodig om op een andere plaats op of af te stappen.  Bijvoorbeeld in een doodlopende straat.

 

Met de auto:

 • Parkeer uw auto op de parkeerstrook VOORBIJ het schoolgebouw.
 • Zorg dat u de toegang tot de parking NIET blokkeert.
 • Afscheid nemen we aan de EERSTE schoolpoort.  Bij het ophalen wacht u ook aan deze poort.

 

Met de fiets of te voet:

 • De leerlingen moeten hiervoor een schriftelijke toelating hebben van de ouders.
 • Komt uw kind af en toe zelfstandig naar de school dan meldt u dat telkens in de agenda.
 • Kinderen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op school, deze gaat overdag op slot.
 • Zorg voor een goed fietsslot en een fiets die helemaal in orde is.
 • Vergeet ook geen fluohesje voor extra veiligheid van uw kind.