Klassen bovenbouw

Deze leerlingen werken op een niveau 2de leerjaar tot niveau 6de leerjaar.


In de bovenbouw worden onze leerlingen voorbereid op de overstap naar het secundair onderwijs. We streven er naar dat elke leerling de laatste 2 schooljaren van de lagere school in een bovenbouwklas zit.