Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven in de basisscholen van VIBO : belangrijke data

14 maart tot 25 maartaanmelding voor voorrangsgroepen
19 april tot en met 29 aprilaanmeldperiode niet-voorrangsgroepen
09 mei tot en met 31 meiinschrijvingen aangemelde leerlingen
vanaf 16 junivrije inschrijvingen


Kennismakingsgesprek

Komt u graag eerst even kennismaken met onze school, dan kan u altijd een afspraak maken bij één van onze sociaal verpleegkundigen.  Zij zullen u graag te woord staan en een antwoord geven op al uw vragen.


Aanmelden

Hier vindt u de formulieren om uw kind aan te melden op onze school.

  • Digitaal aanmelden : aanmelding voor voorrangsgroepen van 14 maart tot 25 maart
  • Digitaal aanmelden : aanmelding voor NIET-voorrangsgroepen van 19 april tot en met 29 aprilOnze capaciteit en vrije plaatsen


capaciteitvrije plaatsen
Type Basisaanbod15541
Type 9 40  5


Inschrijven

Wenst u uw kind in te schrijven in onze school, dan kan u ook contact opnemen met onze sociaal verpleegkundigen.  

Bij de inschrijving hebben wij een aantal documenten nodig:

  • Een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt (Kids-ID -of ISI+-kaart) en de verwantschap aantoont (trouwboekje of bewijs van gezinssamenstelling of een uittreksel van de geboorteakte)
  • Het verslag: u krijgt van het verwijzende CLB een verslag dat u aan de school bezorgt. 
  • Het rijksregisternummer (staat op ID-kaart)
  • Klevertje van de mutualiteit