Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven in de basisscholen van VIBO : belangrijke data

13 maart tot 31 maart inschrijvingen voor voorrangsgroepen
17 april tot en met 28 aprilaanmeldperiode niet-voorrangsgroepen
09 mei tot en met 26 meiinschrijvingen aangemelde leerlingen
vanaf 19 junivrije inschrijvingen


Kennismakingsgesprek

Komt u graag eerst even kennismaken met onze school, dan kan u altijd een afspraak maken bij één van onze sociaal verpleegkundigen.  Zij zullen u graag te woord staan en een antwoord geven op al uw vragen.


Aanmelden

Als je wil inschrijven in onze school, moet je eerst digitaal aanmelden tussen 17 april (om 10.00 uur) en 28 april (09.59 uur).


Voor type 9 hanteren we een gezamenlijk aanmeldformulier voor de vestigingsplaats van De Brem en De Ring. De aanmeldingen worden wel per vestigingsplaats en niveau gerangschikt.


Formulieren die te vroeg of te laat worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de verdere procedure. 


Volgens de regelgeving worden aanmeldingen niet geordend naargelang tijdstip van aanmelden maar wel op basis van afstand tot de school.


Aanmelden kan via onderstaande formulieren.


Inschrijven

Ten laatste op 5 mei krijgt iedereen die zich aanmeldt een persoonlijke mail. In deze mail staat dat je kan inschrijven of dat je op de wachtlijst staat.


Inschrijven moet tussen 9 mei en 26 mei. Daarna wordt jouw plaats door iemand anders ingenomen. Maak hiervoor een afspraak met de school.


Bij de inschrijving hebben wij een aantal documenten nodig:

  • Een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt (Kids-ID -of ISI+-kaart) en de verwantschap aantoont (trouwboekje of bewijs van gezinssamenstelling of een uittreksel van de geboorteakte)
  • Het verslag: u krijgt van het verwijzende CLB een verslag dat u aan de school bezorgt. 
  • Het rijksregisternummer (staat op ID-kaart)
  • Klevertje van de mutualiteit

 

Onze capaciteit en vrije plaatsen


capaciteitvrije plaatsen
Type Basisaanbod16532
Type 930 11