Type basisaanbod

Voor welke kinderen?

Type basisaanbod op onze school is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar. 

Hun behoefte aan ondersteuning is zodanig groot dat de aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende (disproportioneel) waren om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk aanbod (curriculum).


Voorbeeld:

 • kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand, algemene leervertraging
 • kinderen met leermoeilijkheden en/of leerstoornissen
 • kinderen met aandacht- en concentratiestoornissen
 • kinderen met sociaal – emotionele moeilijkheden
 • ...

Onze aanpak?

Leerlingen krijgen een aangepast aanbod. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog. Klasleerkrachten werken nauw samen met ondersteunende leerkrachten en therapeuten (multidisciplinair team). 


Belangrijke accenten:

 • Werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen via succeservaringen
 • Werken aan welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling opvolgen
 • Aanbod op eigen niveau
 • Het leren van schoolse vaardigheden (leerrendement) blijft centraal
 • Compenseren en remediëren waar mogelijk
 • In groep kunnen functioneren is belangrijk