Type 9

Voor welke kinderen?

Type 9 op onze school is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar met een diagnose ASS. Voor hen is er de mogelijkheid om in een geïntegreerde klaswerking mee te draaien of in een specifieke structuurklas. 

Onze aanpak?

Leerlingen krijgen een aangepast aanbod. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog. Klasleerkrachten werken nauw samen met ondersteunende leerkrachten en therapeuten (multidisciplinair team). Bij leerlingen type 9 verwachten we dat ze, mits de nodige ondersteuning en aanpassingen, in groep kunnen functioneren en overgangsmomenten en speeltijden aankunnen.


Belangrijke accenten:

  • Werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen via succeservaringen
  • Werken aan welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling opvolgen
  • Aanbod op eigen niveau
  • Het leren van schoolse vaardigheden (leerrendement) blijft centraal
  • Compenseren en remediëren waar mogelijk
  • Groepsfunctioneren blijft een vereiste
  • Evenwicht tussen aanpassing, omgeving en aanpassing van het kind
  • Stressvermindering