Info

Tijdens dit oudercontact zal het herfstrapport van uw kind besproken worden. Inschrijven kan via de school.